Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo se využívá k vytápění rodinných domů stejně jako plynový či elektrický kotel. Je však mnohem více úspornější ve svém provozu. Z 1 kilowaty elektrické energie umí vyrobit 3 až 5 kW tepla. Minule jsme si pověděli o dvou jevech z fyziky, které se při jeho provozu využívají a jaké jsou základní 4 části, které v žádném tepelném čerpadle nechybí. Dnes si povíme něco o typech tepelných čerpadel.

 

 

Tepelná čerpadla se správně označují spojením dvou slov. První slovo říká, odkud tepelné čerpadlo teplo bere a druhé slovo říká, kam teplo dává.

Tepelná čerpadla obecně berou teplo z okolí, a to buď ze:

  • Vzduchu – pomocí venkovního výparníku a vrtule, která zvyšuje množství vzduchu proudícího přes výparník a tím zvyšuje jeho účinnost, aby nemusela být plocha výparníku tak veliká.
  • Země – ve formě vrtů nebo plošných kolektorů – všechno je to potrubí, kterým proudí nemrznoucí kapalina (podobná té, kterou dáváte v zimě do ostřikovačů) a právě tato kapalina na sebe sbírá teplo ze zeminy a pomocí oběhového čerpadla je pak teplo přivedeno na vstup tepelného čerpadla.
  • Vody – z čerpací studny na zahradě se dopraví potrubím voda k tepelnému čerpadlu a následně se ochlazená voda dopraví do druhé – vsakovací – studny.

A podle toho, kam teplo předávají se dělí převážně na:

  • Voda – tento typ předává teplo do vody v otopném systému stejně, jako to dělá třeba plynový kotel nebo elektrokotel nebo kotel na tuhá paliva. Ohřátá voda následně doputuje do radiátoru nebo do trubek v podlahovém topení, a tím se vnitřek rodinného domu následně vytopí.
  • Vzduch – tento typ předává teplo do vzduchu, který vyfukuje přímo do místnosti (toto třeba znáte z klimatizací).

Jaké jsou základní typy tepelných čerpadel?

Spojením těchto dvou slov následně vznikne typ tepelného čerpadla. Nejčastěji používané typy tepelných čerpadel jsou:

  • Vzduch-voda - toto tepelné čerpadlo tedy bere teplo ze vzduchu (pomocí výparníku s vrtulí) a předává je do otopného systému (radiátorů nebo podlahového systému)
  • Země-voda – tepelné čerpadlo bere teplo ze země (buď pomocí hlubinných vrtů nebo pomocí plošného kolektoru) a předává je do otopného systému (radiátorů nebo podlahového systému)
  • Voda-voda – tepelné čerpadlo bere teplo z vody ze studny na Vašem pozemku a předává je do otopného systému (radiátorů nebo podlahového systému)
  • Vzduch-vzduch - toto tepelné čerpadlo tedy bere teplo ze vzduchu (pomocí výparníku s vrtulí) a předává je do vzduchu, který vyfukuje přímo do místnosti, stejně jako klimatizace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V některém z dalších článků se pak budeme jednotlivým typům věnovat více.

A jaké tepelné čerpadlo byste si Vy nejraději pořídili?