Projekty a realizace měření a regulace

Projekty a realizace měření a regulace

 • Seznámení se s navrženým technlogickým řešením
 • Návrh optimálního hardware
 • Návrh SW řešení
 • Návrh vizualizace, případně archivace
 • Projekt hardware řešení
 • Projekt SW řešení
 • Realizace hadrware řešení
 • Implementace SW řešení
 • Testování
 • Zkušební provoz
 • Zaškolení obsluhy
 • Projekt konečného řešení SW i HW
 • Ostrý provoz

Celé dílo je napojeno na dispečink výrobce, který hlídá jeho provoz a dává majiteli možnost mít své tepelné čerpadlo pod kontrolou přes příjemné internetové rozhraní odkudkoliv na světě. Dispečink rovněž archivuje provozní data.