Tepelné čerpadlo vzduch voda je tepelné čerpadlo, které bere teplo ze vzduchu a dává je do otopného systému, tedy do radiátorů nebo do podlahového systému. Tepelná čerpadla typu vzduch voda mohou mít tyto provedení: 

 

  • Venkovní – celá jednotka stojí venku 
  • Vnitřní – celá jednotka stojí uvnitř 
  • Dělené (splitové) – výparník stojí venku a kondenzátor stojí v domě 

Každé provedení má své výhody a nevýhody. Pojďme se na ně podívat. 

Venkovní provedení tepelného čerpadla vzduch voda 

Velká výhoda venkovního provedení je, že vše stojí venku a v domě tepelné čerpadlo nezabírá místo a není uvnitř slyšet žádný zvuk. Naproti tomu nevýhodou je, že topnou vodu je potřeba dovést ven, k tepelnému čerpadlu a kvůli nízkým venkovním teplotám by měla být náplň v otopném systému namíchaná nezámrzně – minimálně na -10°C. Také elektronika a řízení ve venkovním prostředí více trpí. Velkou výhodou však je, že tato tepelná čerpadla v sobě mají málo chladiva a také jsou dobře přístupná z hlediska servisu. 

Příkladem takového čerpadla je například tepelné čerpadlo MACH OUT. 

venkovní vzduch voda

 

Vnitřní provedení tepelného čerpadla vzduch voda 

Vnitřní tepelné čerpadlo stojí celé uvnitř, a proto je potřeba k němu dovést venkovní vzduch a ochlazený vzduch zase odvést ven. Toto tepelné čerpadlo zabírá v domě více místa, a navíc musí být ve stěně domu otvory právě pro přívod a odvod venkovního vzduchu, což z hlediska tepelné izolace není příliš vhodné. Na druhou stranu nemusíme topnou vodu „tahat“ z domu. Ti tato tepelná čerpadla v sobě mají málo chladiva. Z hlediska servisu jsou určitě hůře přístupná vzhledem k umístění v domě a mohou být v domě více slyšet, protože budeme slyšet nejen kompresor, ale také ventilátor či turbínu. 

Příkladem tepelného čerpadla s vnitřním provedením je tepelné čerpadlo MACH IN.

vnitřní vzduch voda

Dělené (splitové) provedení

Výparník tepelného čerpadla stojí venku a je potrubím, kde je vedeno chladivo, s vnitřní jednotkou, kde je kondenzátor a řízení tepelného čerpadla. Výhodou tohoto typu je, že co má stát venku, stojí venku, a co uvnitř je uvnitř. Není nutné topnou vodu „tahat“ ven a výparník má lepší přívod vzduchu. Nevýhodou tohoto typu je, že v těchto dělených zařízeních je více chladiva, které je v současné době hodně drahé.

Příkladem tohoto typu tepelného čerpadla je tepelné čerpadlo MACH Chameleon.

delěné vzduch voda

Odtávání tepelných čerpadel typu vzduch voda

Tepelná čerpadla typu vzduch voda, jak jsme již uvedli výše, berou teplo z okolního vzduchu. Někde kolem venkovních teplot 5°C, kdy na venkovních výparnících je teplota hluboko pod 0°C, se na lamelách výparníku začíná srážet vzdušná vlhkost, která lamely začne pokrývat a ucpává průchod vzduchu. Tepelné čerpadlo se musí čas od času této námrazy zbavit. Většina tepelných čerpadel odtává tak, že otočí chod – bere teplo z topné vody a tím venkovní výparník odtaje. Toto odtávání nazýváme odtávání reverzním chodem. Dále mohou tepelná čerpadla odtávat například topnými tyčemi (tedy elektrickým tělesem rovnou v lamelách výparníku) nebo existuje ještě jeden velmi účinný způsob odtávání – systém VHM, kdy se odtává pomocí zbytkového tepla, které se nestihlo předat do topné vody.