Životnost tepelného čerpadla je dána především tím, jak dobře se o tepelné čerpadlo staráte a jak kvalitně bylo vyrobené. Co ovlivňuje životnost tepelného čerpadla se dočtete v článku níže.

Tepelné čerpadlo je zařízení, které vyžaduje pravidelný servis, protože obsahuje skleníkové plyny -  chladivo, a které musí být ze zákona pravidelně kontrolováno. Podle množství chladiva 1x a někde i 2x ročně, záleží na obsahu chladiva v zařízení. Pravidelná kontrola pro prevenci úniků je vhodná nejen kvůli plnění zákonných požadavků, ale také může ušetřit peníze. V současné době šly ceny chladiv nahoru, a tak je velký rozdíl, zda budete platit 2 kg chladiva nebo 20 kg. Také pokud je tepelné čerpadlo v provozu s malým únikem chladiva, poznáte to také na spotřebě elektrické energie, protože pak nedosahuje požadovaných topných faktorů a jede neekonomicky.

Máme zákazníky, kde tepelné čerpadlo funguje více než 20 let. A stále funguje. 😊

Co by taková pravidelná kontrola tepelného čerpadla by měla obsahovat?

Při pravidelné roční kontrole tepelného čerpadla by měl servisní technik kontrolovat:

  • Spoje, zda nedochází k úniku chladiva (kontrola chladícího okruhu)
  • Dotáhnout elektrické kontakty a vyzkoušet, zda nejsou uvolněné vodiče
  • Měl by zkontrolovat, zda není zanesený výměník, zda fungují ochrany vysokého a nízkého tlaku
  • Měl by si poslechnout seřízení ventilů, zda jedou plynule
  • A další úkony.

Čím lze prodloužit životnost tepelného čerpadla?

Kromě pravidelných kontrol, je vhodné snížit počet startů kompresoru. Kompresor tepelného čerpadla je součástka v chladícím okruhu, které zajišťuje stlačení plynného chladiva (čímž se vykoná práce) a zvýší teplotu chladiva až na 90°C. Snížení počtu startů kompresoru zajistíte regulací otáček kompresoru, efektivním řízením celého otopného systému či zvětšením objemu vody, kam lze teplo akumulovat. Kompresor za jednu sezónu najede dle aplikace cca 3000 až 3500 motohodin.

A co životnost dalších elektrosoučástek?

V tepelném čerpadle je také několik jističů a stykačů a i tyto součástky mají svou životnost a je vhodné je třeba po 15 letech vyměnit. Opět i zde pomáhá snížení počtu přepnutí stavů z vypnuto do zapnuto a opačně. Kontrolou dotažení elektro spojů se docílí i možnosti spálení součástek.

Při jejich pravidelné kontrole a měření, lze předejít následným větším problémům.

 

Pokud je o tepelné čerpadlo dobře postaráno, vydrží i více než 25 let.