Kam správně umístit tepelné čerpadlo? Jaká jsou doporučení pro umístění tepelného čerpadla? Kam umístit venkovní blok tepelného čerpadla? Jak najít správné místo pro vnitřní jednotku? Na tyto a další otázky najdete odpovědi v tomto článku.

 

Vnitřní jednotka s kompresorem

Tepelné čerpadlo je zařízení, které může být zdrojem hluku. Zdrojem hluku jsou především kompresor a u tepelných čerpadel typu vzduch-voda pak i ventilátory na výparníku – venkovní jednotka. Umístění tepelného čerpadla by tedy mělo být zvoleno s ohledem na jeho hlučnost. 

Jednotka tepelného čerpadla, kde je umístěn kompresor, by měla stát dále od místa, kde se spí, aby případný hluk z kompresoru nebyl v noci slyšitelný. Také není vhodné umístění jednotky do chodby nebo pod otevřené schodiště, kde se může hluk dobře šířit prostorem.

Další významnou roli v umístění vnitřní jednotky pak hraje délka potrubí – ať již chladícího nebo otopného systému. Snahou je, aby trasy chladícího potrubí byly, co možná nejkratší.

20200403 170330

S ohledem na elektroinstalaci by i prostředí, kde je zařízení umístěné, nemělo být vlhké, jako je třeba koupelna nebo místnost s bazénem nebo s bazénovou filtrací. V tomto případě elektro součástky (a nejen ony) velmi trpí korozí a častěji dochází k poruchám. Umístění do těchto prostorů je velmi nevhodné a mnohdy i nebezpečné z důvodu úrazu elektrickým proudem.

Doporučení je tedy umístění tepelného čerpadla do garáže nebo technické místnosti s dobrým přístupem. Zařízení by kolem sebe mělo mít dostatečný prostor pro případný servis.

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda

Také venkovní jednotka u tepelných čerpadel vzduch-voda vydává hluk z ventilátorů. Není vhodné ji dávat pod okna, kde sami spíte nebo směrem k sousedům, kde jsou okna a místnosti pro spaní. V současné době je však většina ventilátorů vybavena řízenými otáčkami, takže je možné je na noc snížit.

Pokud je možnost, tak je vhodné venkovní jednotku tepelného čerpadla vzduch-voda umístit na jižní stranu, aby na ní mohlo svítit slunce. Tato venkovní jednotka by nemělo být také vystavena silnému větru nebo často vanoucímu větru. Pokud už budete muset jednotku umístit na nějaké takové větrné místo, pak je vhodné ji chránit například tújemi nebo zdí, ale takovým způsobem, aby nebylo bráněno přístupu neochlazeného vzduchu.

20200403 170204

Poznámky k délce chladícího potrubí u vzduchových tepelných čerpadel

Pro vedení chladícího potrubí mezi vnitřní a venkovní jednotkou platí určitá pravidla, ale délka potrubí není v podstatě omezena. Tato pravidla jsou především proto, aby byl zajištěn návrat oleje pro mazání kompresoru. Ale to už je část na odbornou firmu.

Na závěr

Na závěr je vhodné zkontrolovat i přístupové cesty – hlavně u vnitřních jednotek, aby se při samotné instalaci nezjistilo, že bude nutné nějaké dveře vybourat, nebo že se neprojde se zařízením po točitém schodišti.