Vzduchová tepelné čerpadla se dodávají v zásadě ve 3 variantách. Tepelné čerpadlo typu vzduch voda stojí buď celé uvnitř nebo celé venku a nebo se jedná o dělenou montáž.

Vnitřní provedení tepelného čerpadla typu vzduch-voda

Tepelné čerpadlo pro vnitřní provedení je umístěno celé uvnitř budovy a potřebný vzduch nasává a vyfukuje pomocí otvorů v budově.

Mezi výhody tohoto systému patří to, že teoreticky z venku budovy není nic vidět. Průduchy by měly být zakryty kryty, které budou směrovat hluk patřičným směrem. U těchto tepelných čerpadel se většinou nepoužívají klasické ventilátory, ale radiální turbíny, které lépe překonávají větší tlakovou ztrátu ve vzduchotechnickém potrubí, a tudíž vydávají i větší hluk.

Jednou z velkých nevýhod daného řešení je, že tepelné čerpadlo včetně vzduchotechnických rozvodů a průchodů zabírá poměrně velký prostor.

Inko 04

Příkladem takového tepelného čerpadla je například MACH IN.

Venkovní provedení tepelného čerpadla typu vzduch-voda

U venkovních tepelných čerpadel stojí celé tepelné čerpadlo venku a je potřeba k němu dovést z domu potrubím topnou vodu. Doporučuje se tato topná voda, aby byla namíchaná nezámrzně na -15°C nebo i níže (do otopného systému musí být přidána nemrznoucí směs).

Díky tomu, že stojí tepelné čerpadlo celé venku jsou zde zdrojem hluku jak kompresor, tak ventilátory na výparníku. Proto při jeho umístění je vhodné vybrat místo, kde bude Vás a sousedy, co nejméně rušit.

Jeho velkou výhodou je, že nezabírá žádné místo uvnitř domu a jeho instalace je poměrně jednoduchá.

Příkladem venkovního tepelného čerpadla je například MACH OUT.

Dělené provedení tepelného čerpadla typu vzduch-voda

Tato tepelná čerpadla typu vzduch-voda mají část umístěnou uvnitř (jako kompresor, výměník na topnou vodu, rozvaděč na měření a regulaci) a část venku (venkovní výparník). Jejich největší nevýhodou oproti ostatním 2 typů je, že je u dělené montáže potřeba mnohem více chladiva, protože vnitřní a venkovní jednotka jsou mezi sebou propojeny chladícím potrubím větší délky.

U dělených provedení existují i varianty, že kompresor je venku u výparníku a v domě je umístěna regulace (elektrický rozvaděč) a hlavně výměník na otopný systém, aby se nemusela ven tahat topná voda a otopný systém pak míchat na nezámrznou teplotu.

Příkladem děleného provedení je MACH Chameleon.

Závěr

Každé řešení má své pro a proti. Pokud máte v domě opravdu málo místa, je vhodné použití tepelného čerpadla s venkovním provedením. Kvůli možnému hluku a stížnostem od sousedů a v domě je dostatek místa v technické místnosti je vhodné použít vnitřní provedení. Dělená montáž je pak kompromisem, kde co má být uvnitř kvůli životnosti, stojí uvnitř, a co má být venku (venkovní výparník stojí na vhodném místě venku, aby hlukem nerušilo okolí.