Podle toho, jaký typ tepelného čerpadla uvažujete, tak podle toho budete potřebovat prostor.  Potřebný prostor se typ od typu tepelného čerpadla odlišuje. Obecně však můžeme dát tato pravidla.

 

Tepelné čerpadlo typu země-voda

U tepelného čerpadla země-voda budete v místnosti potřebovat tak prostor 1 metr čtverečný a další přibližně 1m čtverečný z čela tepelného čerpadla, kde se převážně nachází rozvaděč elektro. K tepelnému čerpadlu však bude nutné přivést trubky z vrtu. Většinou se rozdělovač-sběrač pro vrty dává venku do sběrné šachty, ale pokud jej nemáte venku, tak budete tento prostor potřebovat v technické místnosti.

Tepelné čerpadlo typu voda-voda

K tepelnému čerpadlu voda-voda je nutné také přivést trubky „z“ a „do“ studny (studny jsou 2, jedna je čerpací a druhá vsakovací). Na sacím potrubí (tedy na potrubí ze studny, odkud čerpáte vodu) by měl být filtr na zachytávání nečistot a tento filtr by měl být dobře přístupný, protože jej budete muset často čistit. Doporučuje se dát v těchto případech i mezivýměník, aby se ochránilo tepelné čerpadlo před zamrznutím a prasknutím výměníku s chladivem a také, aby se nepoškodila kvalita spodní vody chladivem případně olejem, který se v chladivovém okruhu nachází. Každopádně prostor pro takovýto výměník, včetně oběhového čerpadla, vše umístěné na stěna kotelny o ploše cca 1 m2.  Pro samotné tepelného čerpadla voda-voda budete v místnosti potřebovat zase prostor cca 1 metr čtverečný.  

Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda

Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda se dělá v různých variantách. A od toho také se odvíjí potřebný prostor. Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda lze najít v provedení:

  • Dělená montáž
  • Vnitřní provedení
  • Venkovní provedení

V případě dělené montáže opět potřebný prostor uvnitř objektu je cca 1 m2 pro samotné tepelné čerpadlo. Venku pak stojí venkovní výměník (nazývaný výparník), který by měl stát minimálně 0,5m od zdi, kvůli správnému přísunu vzduchu a jeho rozměry se mohou velmi lišit dle výkonu tepelného čerpadla – od rozměrů 1 metr až do 5m.

Tepelná čerpadla vzduch-voda s vnitřním provedením jsou půdorysně objemnější a navíc potřebují průduchy pro nasávání venkovního vzduchu a tedy je pro ně nutné mít i větší prostor v místnosti, jak je třeba vidět na obrázku. Tento prostor s hadicí na každé straně je cca 1m.

Inko 04

U tepelných čerpadel venkovního provedení je většinou vše venku, takže uvnitř nezabírá žádný prostor. A zase potřebný venkovní prostor je závisí na velikosti výparníku. Takže zase od 1m do 5m.

Nezapomeňte na manipulační a servisní prostor kolem

Tepelné čerpadlo je potřeba kontrolovat a dostat s k jeho součástkám. Proto je vhodné mít kolem zařízení servisní prostor ze všech stran minimálně 0,5 m. Velmi často je vedle tepelného čerpadla umístěn i zásobník teplé vody, který také potřebuje prostor 1m čtverečný a dostatek místa na jeho připojení. Vhodným rozměrem technické místnosti je její šíře 2m a hloubka 3m.