Základní popis technologie v domě Energetické svobody

Účelem tohoto projektu bylo ověřit si v praxi nasazení a využití různých zdrojů pro jejich maximální efektivní využití. Dalším velmi důležitým faktorem bylo vytvoření sofistikovaného řídícího systému řady Chameleon pro smysluplné řízení celé technologie.

V domě o tepelné ztrátě 4,8kW je realizováno podlahové a stěnové vytápění, které pracuje při teplotním spádu 33/28°C. Systém stěnového vytápění je využíván i pro režim chlazení. Ohřev teplé vody je zajištěn centrálním 300l kombinovaným zásobníkem.

Zdroje tepla jsou:

 1. Termické panely TS300 v počtu 12 kusů s celkovou plochou 24 m2.
 2. Tepelné čerpadlo Chameleon vysokoteplotní s řízeným výkonem 1-8 kW.
 3. Tepelné čerpadlo Chameleon nízkoteplotní s řízeným výkonem 2-8 kW.

Zdroje chladu jsou:

 1. Tepelné čerpadlo Chameleon vysokoteplotní s ukládáním tepla do akumulátoru z kamenného prachu.

Zdroje elektrické energie jsou:

 1. FVE systém o výkonu 4kWp
 2. Nabíjecím zdrojem 230/24V o výkonu 600W

Akumulace tepla

 1. Akumulátor s kamenného prachu o objemu 68m3
 2. Hmotnost akumulátoru 132 tun
 3. Využitelná roční energie 1,2MWh

Akumulace elektrické energie

 1. Bateriové pole o kapacitě 14,4kWh
 2. Napětí 24V

Napěťová soustava:

 1. 24V osvětlení a napájení střídačů
 2. Střídače v počtu 4 kusy a o celkovém výkonu 10KW
 3. Dobíjecí zdroj 230V/24V o výkonu 600W

Řízení celé technologie zajišťuje vlastní software z tepelného čerpadla Chameleon.

Doba realizace

2014-2015