Tepelná čerpadla se stala klíčovou technologií v oblasti úspor energie a udržitelnosti v moderních domácnostech a průmyslových provozech. Jejich výroba je náročný proces, který spojuje inovace v oblasti technologií a odpovědné využívání energie.

Návrh a vývoj: Proces výroby tepelných čerpadel začíná u návrhu, kde vývojáři pracují na vytvoření efektivního a spolehlivého zařízení. V této fázi se zkoumají nejnovější materiály, technologie a inovace, aby bylo možné vytvořit tepelné čerpadlo, které splní nejvyšší nároky na výkon a energetickou účinnost. Hlavní roli hraje legislativa, díky které dříve velmi účinná chladiva jsou nyní zakázaná.

Výroba komponent: Po schválení návrhu následuje výroba jednotlivých komponent tepelného čerpadla. Komponenty, jako jsou kompresory, výměníky tepla a elektronické řídicí jednotky, jsou vyráběny s ohledem na kvalitu a trvanlivost. Velká většina tepelných čerpadel používá hlavní komponenty jen od velmi malého počtu celosvětových dodavatelů.

Montáž a Kompletace: Výrobci tepelných čerpadel ve svých závodech provádí montáže, kde se jednotlivé části skládají do finálního produktu. V této fázi jsou klíčovými prvky preciznost, kvalita a dobrý výběr dodavatelů, aby byla zajištěna dlouhá životnost a bezproblémový provoz tepelného čerpadla. V tepelných čerpadlech najdete nejen chladící okruh, ale i elektro součástky a komponenty z otopných systémů.

Integrace smart technologií: S postupem doby se do tepelných čerpadel stále více integrují smart technologie. To zahrnuje chytrá řízení, která umožňují uživatelům sledovat a ovládat svá čerpadla pomocí mobilních aplikací, jako je u nás právě náš centrální dispečink. Tato integrace přispívá k efektivnějšímu využívání energie a personalizovanému řízení systému vytápění a chlazení. Na základě shromažďovaných dat, lze nastavit každý systém optimálně.

Servis a Údržba: Prodloužení životnosti tepelných čerpadel závisí na správném servisu a údržbě. Také na nastavení optimálních parametrů celého systému, protože každý dům je trochu jiný a také jeho obyvatelé se chovají trochu jinak (topí na jiné teploty, bydlí zde jiný počet lidí, kteří jinak využívají teplou užitkovou vodu, …). Správné nastavení a údržba zajišťuje, že čerpadla budou fungovat efektivně a spolehlivě i po mnoho let.