Nyní se podíváme na úspory pomocí tepelného čerpadla trošku z jiného pohledu. Jsou oblasti, které úplně přímo ovlivnit nejdou – jako cena elektrické energie, výše dotace, výše úrokových sazeb, …. Jaké jsou faktory, které ovlivňují úspory energie pomocí tepelných čerpadel?

Plynulá regulace výkonu

Pomocí regulace a řízení výkonu kompresoru se tepelné čerpadlo přizpůsobuje momentální tepelné ztrátě domu. Výkon může být také řízen v závislosti na okamžitých spotových cenách energie na burze.

Regulace celého systému

Díky regulaci z jednoho místa a nejlépe přímo z tepelného čerpadla se může opět dosahovat dobrých úspor. Pokud systém řízení celého systému má přehled o současných a požadovaných teplotách, ve spojení s fotovoltaickou elektrárnou umí i načítat předpověď osvitu, venkovní teploty či spotové ceny z burzy, tak bude moci díky svým algoritmům nastavit optimální chod kompresoru i celého systému.

Dobře navržený systém

Podlahové topení i radiátory musí být správně napočítány a vyváženy, aby do celého otopného systému šla voda o co nejnižší teplotě.

Bezporuchový systém

Tepelné čerpadlo by mělo vykazovat, co nejméně poruch. Při každé poruše se totiž zdroj vytápění zapíná na elektrický kotel, který ovšem jede méně efektivně než samotné tepelné čerpadlo.

Rychlý servis

Pokud dojde k poruše a celý systém je přepnutý na záložní zdroj (elektrický kotel), tak by měla být odstraněna v krátkém čase, aby tento méně efektivní záložní zdroj běžel co nejméně času. Například funkce dispečinku je v tomto případě výhodou. Mnoho poruch lze totiž vyřešit na dálku/online, a tím zkrátit dobu chodu záložního zdroje.

Kvalifikovaný servis po telefonu

V případě poruchy a nemožnosti připojení tepelného čerpadla na internet a dispečink, se dá doba neefektivního chodu tepelného čerpadla vyřešit například kvalifikovaným servisním technikem na telefonu, který vám poradí, jak poruchu zle odstranit

Možnost vzdálené správy

Díky možnosti se vzdáleně připojit na tepelné čerpadlo, získáváte i možnost zasílání oznámení o poruše. Tím, že se o poruše dozvíte Vy a třeba i centrální dispečink, tak máte možnost toto poruchu v kratším čase řešit a opět neefektivní záložní zdroj jede kratší dobu.

Kvalifikovaný servis

Znalý technik obecně rychleji vyřeší poruchu než méně kvalifikovaný. Opět, čím kratší dobu bude objekt topit na neefektivní záložní zdroj, tím více energie se bude spotřebovávat a méně šetřit.

Inteligentní regulace, která umí číst předpověď osvitu a spotové ceny

Opravdu inteligentní regulace je jedna ze dvou nejdůležitějších věcí, které právě ovlivní úspory. Pokud je dobře propracovaná a je dělaná na základě letitých zkušeností a na základě vyhodnocení mnoha dat.

Jakých úspor nakonec budete dosahovat pomocí tepelných čerpadel je ovlivněno mnoha zdánlivě nepodstatnými věcmi.