Tepelná čerpadla země-voda jsou tepelná čerpadla, která berou teplo ze země. Toto teplo je ze země odebíráno pomocí potrubí zakopaného v zemi. Jaké jsou možnosti odebírání tepla ze země?

 

Ze země lze teplo odebírat několika způsoby (typy primárních zdrojů = odkud se teplo) :

  • Zemní vrt
  • Plošný kolektor
  • Energetické koše

Výhody tepelných čerpadel země-voda jsou:

  • Stabilní výkon
  • Dlouhá životnost – pokud máte dobře navržený primární zdroj (tedy vrt, plošný kolektor,…) tak stačí vyměnit jen tepelné čerpadlo, ale tento primární zdroj zůstává
  • Možnosti pasivního chlazení

Zemní vrt

Zemní vrty se využívají tam, kde je menší prostor kolem domu, ale je zde na začátku prostor na velkou vrtnou soustavu.

Zemní vrt je soustava 2 nebo 4 trubkového systému. Trubky jsou uloženy svisle do vyvrtané díry, které jsou následně zalité směsí (bentonitová směs), tak aby došlo k utěsnění prostupů mezi horninami. K záhlaví vrtů není zapotřebí přístup, tudíž není nutné instalovat jímky nad jednotlivé vrty.

Plošný kolektor

Plošný kolektor se využívá tam, kde je dostatečný prostor kolem domu, tedy cca 2-3násobek vytápěné plochy domu. V tomto případě se potrubí zakope vodorovně do hloubky cca 1,2-1,5 m po povrh. Existují různé možnosti pokládky plošného kolektoru. Více se můžete dozvědět v následujícím videu

Co mají zemní vrt, plošný kolektor a energetické koše společné?

Všechny primární zdroje, veškerá technologie je umístěna v zemi pod povrchem země. Jediným přístupným místem je sběrná jímka, případně rozdělovač/sběrač, při realizaci více vrtů, která slouží ke sloučení vrtů. Dále je pak vedena pouze dvojice potrubí až do technické místnosti.