Tepelné čerpadlo je zařízení, pomocí kterého můžete vytápět Váš rodinný dům podobně jako s plynovým kotlem nebo kotlem na elektriku. Jedná se však o velice úsporné zařízení nejen k Vaší peněžence, ale i k životnímu prostředí. Tepelné čerpadlo si totiž umí vzít teplo z okolí Vašeho domu – buď ze země, ze vzduchu nebo z vody.

 

 

Trocha exkurze do fyziky

Aby si tepelné čerpadlo mohlo vzít teplo ze svého okolí – ze vzduchu, ze země nebo z vody, je k tomu potřeba elektrická energie. Tepelné čerpadlo funguje stejně jako lednička nebo mrazák. Jakých dvou základních jevů, které znáte z fyziky základní školy, tepelné čerpadlo využívá, jsme si napsali už v jednom z minulých článků. Jen pro rychlé zopakování, využívá se:

  1. teplo samovolně přechází z teplejšího tělesa na studenější nikoliv naopak.
  2. látka při určitém objemu a teplotě má zcela určitý tlak. Tedy pokud máme pořád stejný objem plynu, pak pokud plyn stlačíme (zmenšíme mu objem), například vykonáním práce, tak vzroste jeho teplota. A naopak, pokud plynu zvětšíme objem, tak jeho teplota klesne.

Funkce tepelného čerpadla

Každé tepelné čerpadlo má minimálně tyto 4 části, které jsou spojeny měděným potrubím do jednoho celku, kde uvnitř koluje plyn o určitém objemu. Tento plyn nazýváme chladivo. Základní 4 části tepelného čerpadla jsou:

  • kompresor – zde probíhá první fáze – stlačení (komprese) chladiva, kdy při tomto stlačení dojde k zahřátí plynu cca na 80-90°C. Pro stlačení plynu v kompresoru je použita elektrická energie.
  • Kondenzátor – zde probíhá druhá fáze – zkapalnění (kondenzace) chladiva a předání tepla do domu (například do topné vody)
  • expanzní ventil – zde probíhá třetí fáze – rozepnutí (expanze) chladiva, kdy vlivem prudké změny objemu dojde k ochlazení chladiva na velmi nízké teploty
  • výparník – zde probíhá čtvrtá fáze – vypařování chladiva, kdy na sebe chladivo váže energii z okolí – buď ze země, ze vzduchu nebo z vody. Podle toho, odkud se teplo bere, rozlišujeme základní typy tepelných čerpadel.

chladící okruh1

Proč je tepelné čerpadlo tak úsporné na svůj provoz?

Tepelné čerpadlo je tak úsporné, protože na stlačení chladiva použijeme 1 kW elektrické energie, ale díky teplu odebranému z vody, země nebo vzduchu vyrobí 3 až 5 kW tepla. Je tedy mnohem více účinnější než jakýkoliv jiný zdroj tepla v domě.

K tomu, aby bylo zařízení svým provozem ještě úspornější, je vhodné ho správně používat. Tepelné čerpadlo jako zdroj tepla v domě by mělo mít v sobě takové automatické řízení, které vyhodnocuje požadavky na teplo v domě a efektivně řídí svůj provoz. Takovým příkladem je třeba tepelné čerpadlo MACH Chameleon.

Nedoporučuje se také s tepelným čerpadlem dělat noční útlumy teploty, protože toto je jako by jste jeli s autem stylem brzda – plyn.