Základní popis technologie v domě Energetické svobody

Podle toho, jaký typ tepelného čerpadla uvažujete, tak podle toho budete potřebovat prostor.  Potřebný prostor se typ od typu tepelného čerpadla odlišuje. Obecně však můžeme dát tato pravidla.

Tepelné čerpadlo je zařízení, ve kterém jsou i rotující části (rotor kompresoru, oběhová čerpadla, atd.), které vydávají hluk a který je nutný utlumit.

Tepelná čerpadla jsou v současnosti ve velkém zájmu. Chceme se s Vámi v krátkosti podělit o několik základních věcí, které je zapotřebí si ohlídat při jejich pořízení.

Dnešní článek se věnuje samotné instalaci tepelného čerpadla typu vzduch-voda, které bere teplo ze vzduchu a dává je do topné vody (otopného systému - radiátorů nebo podlahového topení). Dnes si projdeme instalaci pro dělenou montáž.

Tepelná čerpadla jsou poměrně drahá zařízení, takže si mnoho lidí klade otázku, jak je to s jejich životností? Tepelné čerpadlo je zařízení, kde je mnoho elektrických součástek, a navíc jsou zde i točivé části jako kompresor nebo ventilátor u venkovního výparníku tepelného čerpadla typu vzduch-voda.

Článek věnovaný výběru tepelného čerpadla.